Ervaring en kennis

Inmiddels beoefent architect Johan Louagie het beroep van architect reeds gedurende 25 jaar.
Dit resulteert uiteraard in een pak ervaring en kennis van diverse problematieken in het bouwgebeuren.


Expertise-opdrachten

U kunt beroep doen op deze ervaring en kennis voor allerlei expertise-opdrachten :
• Plaatsbeschrijvingen
• Muurovernames
• Bouwschade-onderzoek
• Expertise bij bouwgeschillen
• Gerechtelijke expertises
Architect Johan Louagie & C° bvba
Oostendsesteenweg 123 b03 - B-8000 Brugge
johan@architect-louagie.be   -  0486/ 39 58 85